НОВИНИ

до списку новин
Шановні Покупці!

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Крістал Ессет Менеджмент» отримало Ваші звернення (заяви) від 18.04.2014 року та за результатами розгляду повідомляє Вам наступне:
Між Вами (надалі – Покупці) та ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (надалі – ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» або Продавець) укладено договори купівлі-продажу заставної (надалі – Договори), відповідно до п.2.1 даних Договорів Покупці зо-бов’язуються оплатити та прийняти Заставні (надалі по тексту – ЦП), а Продавець зо-бов’язується передати ЦП у власність Покупця (за умови здійснення останнім 100% оплати).
В п.6.1 цих Договорів визначена Орієнтовна договірна ціна продажу ЦП, яка визначається на момент укладення Договору(ів). Черговий платіж за ЦП визначається Продавцем згідно з наступною формулою: P= N x S x K, де Р – сума чергового платежу за ЦП, N – орієнтовна договірна ціна продажу ЦП, S - процент від орієнтовної договірної ціни продажу ЦП в розмірі згідно з Графіком платежів (Додаток №1 до Договорів), K – коефіцієнт, який розраховується як «(Ринкова вартість ЦП/Орієнтовну договірну ціну продажу ЦП)». При цьому Сторони домовились, що ринкова вартість ЦП визначається самостійно Продавцем на його власний розсуд.
Відповідно до п.1 ст. 627 ЦК України Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначення умов договору з урахуванням вимог кодексу та інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості, і договір є обов’язковим для виконання сторонами (відповідно до ст. 629 ЦК України). Як зазначено в ст. 629 та ст. 632 ЦК України договір є обов’язковим для виконання Сторонами, а ціна в договорі встановлюється за домовленістю Сторін.
Отже, укладаючи дані Договори Ви погодилися з їх умовами, в тому числі з порядком визначення розміру чергового платежу, і що ринкова вартість ЦП визначається самостійно Продавцем на його власний розсуд.

Щодо можливості виплати впродовж двох тижнів залишку, або частини залишку за цінами, які були дійсні до 11.04.2014, та фіксації цін строком на 3 місяці, незалежно від валютних коливань:
ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» досить довго намагалося не змінювати вартість ЦП, незважаючи на вплив багатьох факторів, таких як: нестабільна політична та економічна ситуація в України, інфляційні процеси, значне збільшення та коливання курсу долара США по відношенню до української гривні, подорожчання всіх матеріалів, товарів та ресурсів. Але ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» не в змозі більше ігнорувати всі вищезазначені фактори та була змушене було переглянути ринкову вартість ЦП, оскільки її ціна збільшилася через об’єктивні причини.
На сьогоднішній день дуже складно найти будь-яку сферу нашої економіки, яка б не зазнала значних змін або впливу у зв’язку зі змінами в економіці України, інфляційними процесами та коливанням курсу долара США по відношенню до гривні.
Зважаючи на вищевказане, ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» не в змозі надати Вам можливість сплатити залишок за ЦП по ціні, яка діяла до 11.04.2014 року.
Але, ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» вже прийняло рішення щодо провадження програми лояльності для своїх Покупців по черговим та достроковим платежам до 30.04.2014 року. Вартість кожного ЦП буде зафіксована до 30.04.2014 року з врахуванням програми лояльності.
Вам необхідно звернутись до відділу продажу або бухгалтерії для того, щоб дізнатись по якій ціні Ви маєте можливість сплатити за ЦП, та отримати рахунок на оплату. Інформацію Ви можете отримати за тел. (044) 220-10-22 або в бухгалтерії за тел. (044) 501-98-45. Звертаємо Вашу увагу, що грошові кошти повинні бути зараховані на поточний рахунок ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» до 30.04.2014 року включно.
ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» розуміє Вашу занепокоєність через зміну ринкової вартості ЦП, які в подальшому будуть обмінені на квартири, та готова йти на зустріч своїм Покупцям. Але, на жаль, ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» не може зафіксувати ціни на 3 місяці, оскільки протягом цього періоду ситуація в Україні може змінитись значним чином і спрогнозувати її розвиток на сьогоднішній день неможливо.

Також, Вами було запропонована формула фіксації цін в доларах США на весь період дії договору з прив’язкою до курсу НБУ на день укладення договору, а також введення об-меження щодо підвищення вартості ЦП не більше ніж на 5% у квартал.
ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» готове розглянути можливість внесення змін до Договорів щодо прив’язки вартості ЦП до її еквіваленту по курсу долара США, але без її фіксації, та без введення обмежень щодо перегляду вартості ЦП на 5% не частіше ніж один раз у квартал.

Щодо подальшого перерахунку вартості ЦП за курсом долара США Національного банку України, а не за міжбанківським курсом долара США:
На даний момент ринкова вартість ЦП, на підставі якої формується договірна ціна ЦП, визначена в гривнях та залежіть від економічної ситуації в країні, в тому числі при формуванні договірної ціни ЦП коливання курсу долара США здійснює значний вплив на ринкову вартість ЦП. Слід зазначити, що на сьогоднішній день, курс долара США Національного банку України значно відрізняється від реального курсу долара США та не відображає реальну ситуацію на ринку валют на відміну від міжбанківського курсу долара США, який відображає дійсний курс долара США.

Щодо можливості відсутності орендної плати або зменшення процентної ставки оренди:
Повідомляємо Вам, що розгляд даного питання було передано Забудовникам, з яким у Вас укладено попередній договір оренди.
Але, Забудовники не можуть скасувати процентну ставку оренди, тобто надавати послуги на безоплатній підставі, оскільки, Забудовник, як будь-яка юридична особа, здійснює певну господарську діяльність та має на меті отримання прибутку. Договір оренди буде підставою для надання Вам доступу до квартири до моменту погашення повної вартості ЦП, тому, Ви маєте сплачувати кошти за користування майном, яке ще не буде належати Вам на праві власності. Враховуючи той факт, що на сьогодні Ви уклали лише попередні договори оренди про укладення в майбутньому основного договору оренди, обставини, якими керувалися Сторони під час укладення попереднього договору оренди, можуть змінитись, так само як і розмір орендної плати. Тому вважаємо, що вирішувати питання щодо перегляду розміру орендної плати або її скасування завчасно.

Щодо інформування інвесторів про збільшення вартості ЦП не пізніше ніж за 3 банківські дні, використовуючи СМС-розсилку та розміщення новин на сайті:
В умовах стабільної економіки ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» проявляла лояльність до своїх Покупців та повідомляла про підвищення цін за 10-14 днів, хоча такий обов’язок не передбачено Договором, але в ситуації, що склалася на сьогодні, такої можливості немає.

Просимо Вас зрозуміти наскільки сильним став вплив обставин, незалежних від ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент», складність існуючої ситуації, яка викликана швидкими змінами в економіці і, як наслідок, постійна зміна цінової політики в усіх сферах, не тільки на ринку цінних паперів, крім того неможливість подальшого прогнозування дій державної влади та змін в економіці. ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» буде робити все можливе для швидкого реагування на зміну будь-яких обставин, які впливають на вартість ЦП, та намагатиметься перш за все захистити Ваші інтереси, та попереджати Вас про зміни ринкової вартості заставної.
Окрім цього, ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» намагатиметься утримувати незмінною та стабільною ціну на ЦП, а також зменшити вплив сторонніх факторів на збільшення ціни ЦП, наскільки це буде можливим.

Сподіваємось на Ваше розуміння та продовження подальшої плідної співпраці.