НОВИНИ

до списку новин
Шановні покупці!

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Крістал Ессет Менеджмент» отримало Ваше колективне звернення від 17.04.2014 року та по результатам його розгляду повідомляє Вам наступне.
Між Вами (надалі – Покупець, Покупці) та ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (надалі – ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» або Продавець) було укладено договори купівлі-продажу заставної (надалі – Договір, Договори), відповідно до п.2.1 даних Договорів Покупець(ці) повинен оплатити та прийняти Заставну(і) (надалі – ЦП), а Продавець зобов’язується передати її власність Покупця(ів) після здійснення останнім(ми) повної її оплати.
В п.6.1 цього Договору(ів) визначена Орієнтовна договірна ціна продажу ЦП, яка бу-ла встановлена Сторонами на момент укладення Договору(ів). Черговий платіж за ЦП визначається Продавцем згідно з наступною формулою: P= N x S x K, де Р – сума чергового платежу за ЦП, N – Орієнтовна договірна ціна продажу ЦП, S - процент від Орієнтовної договірної ціни продажу ЦП в розмірі згідно з Графіком платежів (Додаток №1 до Догово-ру), K – коефіцієнт, який розраховується як «(ринкова вартість ЦП/орієнтовану договірну ціну продажу ЦП)». При цьому під час укладання Договору Сторони домовились, що ринкова вартість ЦП визначається самостійно Продавцем на його власний розсуд.
Відповідно до п.1 ст. 627 ЦК України Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначення умов договору з урахуванням вимог кодексу та інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості і договір є обов’язковим для виконання сторонами (відповідно до ст. 629 ЦК України). Як зазначено в ст. 629 та ст. 632 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами, а ціна в договорі встановлюється за домовленістю Сторін.
Отже, укладаючи даний Договір, кожний з Вас погодився з його умовами, в тому числі з порядком визначення розміру чергового платежу, і тим, що ринкова вартість ЦП визначається самостійно Продавцем на його власний розсуд.
Одним із факторів, який вплинув на ринкову вартість ЦП, було підвищення курсу долара США по відношенню до гривні та подорожчання матеріалів та товарів. На сьогоднішній день дуже складно найти будь-яку сферу нашої економіки, яка б не зазнала значних змін або впливу у зв’язку з вищезазначеними змінами в економіці України та коливанням курсу долара США по відношенню до гривні. Так, дійсно вартість ЦП визначена в гривнях і сплачується Вами в гривнях, але для розрахунку чергового платежу враховується саме ринкова вартість ЦП, яка визначається Продавцем виходячи з діючої ситуації, враховуючи всі фактори, які впливають на вартість ЦП або можуть на неї вплинути.
ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» розуміє Вашу занепокоєність через зміну ринкової вартості ЦП, який в подальшому буде обмінений на квартири, та готова йти на зустріч своїм Покупця по ряду певних питань.

Щодо можливості погашення частини (залишку) за цінами, зафіксованими на 11.04.2014 року, протягом двох тижнів після погодження Продавцем:

На сьогоднішній день ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» прийняло рішення щодо провадження програми лояльності по черговим та достроковим платежам для всіх Покупців до 30.04.2014 року. Вартість кожного ЦП зафіксована до 30.04.2014 року з врахуванням програми лояльності. Вам необхідно звернутись до відділу продажу та/або бухгалтерії для того, щоб дізнатись по якій ціні Ви маєте можливість сплатити за ЦП та отримати рахунок на оплату, інформацію Ви можете отримати за тел. (044) 220-10-22 або в бухгалтерії відділу продаж по тел. (044) 501-98-45. Звертаємо Вашу увагу, що грошові кошти повинні бути зараховані на поточний рахунок ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» до 30.04.2014 року включно.
Грошові кошти, що були внесені Покупцями до 11.04.2014 року включно та які були зараховані на рахунок ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» не пізніше 14.04.2014 року: а саме чергові платежі за ЦП, які в подальшому будуть обмінені на квартири в будинку №7 по вул. Воскресенській 7 та в будинку №1 по вул. Андрющенко, 4 в м. Києві, чергові платежі та дострокова оплата за ЦП, які в подальшому будуть обмінені на квартири в будинках №5, 6 та 16 по вул. Воскресенська 7, в будинку №1 по вул. Богданівська 3-а, в будинку №2 по вул. Петра Дегтяренка 1 та будинку №3 по вул. Михайла Майорова 2 в м. Ки-єві були зараховані по цінам, які діяли станом на 10.04.2014 року. Чергові та дострокові платежі по Договорам, які були укладені з умовами розстрочення оплати за ЦП, що в подальшому будуть обмінені на квартири в будинках №5, 6 та 16 по вул. Воскресенській 7, в будинку №1 по вул. Богданівській 3-а, в будинку №2 по вул. Петра Дегтяренка, 1 та буди-нку №3 по вул. Михайла Майорова, 2 в м. Києві, по рахункам, які були надані до 10.04.2014 року (включно) зі строком оплати до 16.04.2014 року включно (при умові зара-хування грошових коштів на рахунок ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» не пізніше 16.04.2014 року) зараховуються по цінам, які були зазначені станом на 10.04.2014 року.
Зміна ринкової вартості ЦП не стосується тих Покупців, які придбали ЦП з розстрочкою платежів з фіксацією ціни. Збільшення ринкової вартості ЦП не розповсюджується на оплачену частину ЦП і застосується тільки до несплаченої частини договірної ціни ЦП за договорами, по яким не було фіксації ціни.

Щодо перегляду одноразового підвищення вартості від цін, діючих на 11.04.2014 року не більше ніж на 10% з подальшим підняттям не частіше 1 (одного) разу в квар-тал не більше ніж на 5%:
Нагадуємо, що відповідно п. 6.2 Договору купівлі-продажу закладної, ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» має право змінювати вартість цінного паперу у випадку зміни ринкової вартості цінного паперу та самостійно визначає ринкову вартість ЦП. У договорах визначена формула, по якій здійснюється розрахунок наступних платежів. ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» достатньо довго втримувала вартість ЦП, надаючи можливість оплатити їх по нижчим цінам, але в квітні 2014 року була вимушена їх переглянути в сторону збільшення, не порушуючи умови Договорів. Збільшення ринкової вартості ЦП було викликане нестабільною політичною та економічною ситуацією в Україні, і як результат інфляційних процесів та існуючого коливання курсу долару США.
Рішення про підвищення цін було прийнято виходячи з існуючої на сьогодні ситуації, і прогнозувати подальшу економічну та політичну ситуацію в України та її вплив на господарську діяльність компанії ми не маємо можливість. На сьогоднішній день політика ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» щодо Покупців досить лояльна і ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» робить все можливе для стабілізування вартості ЦП. Але на жаль не в змозі зафіксувати граничний розмір збільшення ринкової вартості цінного паперу.
В умовах стабільної економіки ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» проявляла лояльність до своїх Покупців та повідомляла про підвищення цін за 10-14 днів, але в даній ситуації такої можливості не має.
Нагадуємо, що кожний з Вас погодився на умови договору купівлі-продажу заставної, в якому передбачено автоматичний перегляд вартості ЦП виходячи з його ринкової вартості.

Щодо продовження розстрочки до 12 місяців з фіксацією ціни на ЦП:
ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» готове розглянути питання надання додаткової розстрочки Покупцям та перегляду графіків оплати, але в будь-якому випадку дане питання необхідно розглядати індивідуально щодо кожного Покупця окремо. Тому, кожного з Вас, у разі Вашої подальшої зацікавленості, просимо звернутись до відділу продажу за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 28-б з окремою заявою, в якій викласти Ваше прохання щодо перегляду умов розстрочки, яке обов’язково буде розглянуто в найкоротші строки та Вам письмово буде надана відповідь.

Щодо надання підтверджуючих документів, на основі яких формується ринкова вартість, яка прописана в Договорі купівлі-продажу ЦП:
У Договорі чітко визначена формула по якій здійснюється розрахунок чергового платежу за ЦП, та дано право ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» самостійно визначати ринкову вартість ЦП.
Підстави, що призвели до збільшення ринкової вартості ЦП зазначені вище, але Договором не передбачено обов’язок ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» надавати Вам підтверджуючи документи щодо формування ринкової вартості ЦП або бази розрахунку, так само, як і сам розрахунок зміни (збільшення) ринкової вартості ЦП.
Оскільки вартість конкретного ЦП визначена у відповідному Договору, кожний з Вас може звернутись до відділу продажу з заявою про надання йому даних щодо діючої вартості ЦП по Договору. На всі запити (заяви) ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» надасть Вам офіційне повідомлення про вартість ЦП на дату подання запиту (заяви).
Щодо надання інвесторам можливості розірвати договір без штрафних санкцій:
ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» розуміючи складність економічної ситуації в Україні прийняло рішення надати можливість Покупцям достроково розірвати, укладені договори купівлі-продажу заставної, без застосування до Покупців штрафних санкцій.
Враховуючи складність ситуації та велику кількість звернень Покупців, просимо Вас письмово повідомити ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» про своє рішення щодо дострокового припинення дії Договору до 30.04.2014 року включно. Для оформлення всіх необхідних документів щодо достроково розірвання Договорів Вам необхідно звернутись з відповідною заявою до відділу продажу.
Окрім цього, ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» йде на зустріч своїм Покупцям та в разі достроково розірвання Договорів готове повернути грошові кошти, сплачені по Договорам за ЦП, протягом 20 календарних днів, замість 60 робочих днів, зазначених у Договорах.

Також пропонуємо Вам розглянути варіант розірвання діючого Договору та одночасно укладення договору купівлі-продажу нової заставної меншої вартості, яка в майбутньому буде обміняна Вами на квартиру з меншою площею, без застосування до Вас будь-яких штрафних санкцій.
Отже, на підставі вищевикладеного ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» пропонуємо Вам розглянути вищевказані варіанти та обрати найбільш зручний для Вас та звернутись з відповідною заявою до відділу продажу. Зі свого боку ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» готове оперативно розглянути окремі заяви кожного з Вас та знайти найбільш вигідний для обох сторін спосіб вирішення Ваших питань.
Просимо Вас письмово повідомити про прийняте Вами рішення для обрання подальшого порядку взаємодії, шляхом направлення цінного листа з описом про вкладення та повідомленням про вручення або шляхом подання заяви до відділу продажу за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 28-б, тел. (044) 220-10-22.
Сподіваємось на Ваше розуміння та продовження подальшої плідної співпраці.